اسامی شهرداران خورموج از بدو تأسیس شهرداری تا کنون 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تاریخ
1 آقای عابدینی شهردار 1338
2 سید حسام رضوانی شهردار -
3 علی مرادی شهردار -
4 خدری شهردار -
5 امینی شهردار -
6 صالح احمدی بخشدار و سرپرست شهرداری -
7 نیک زاد کفیل شهرداری -
8 شاهنده بخشدار و سرپرست شهرداری -
9 اسماعیل بصیری شهردار

16/10/43

تا25/9/1344

10 وکیلی شهردار -
11 پژمان شهردار -
12 اسماعیل فربودی شهردار -
13 علیزاده شهردار -
14 فرهمند شهردار -
15 سید احمد علم بلادی شهردار

تا9/10/55

18/12/1358

16 محمد حسن سهم الدینی شهردار

14/1/59

تا15/9/1359

17 ابراهیم شیرکانی شهردار

15/9/59

تا13/11/1359

18 موسوی سرپرست شهرداری

13/11/59

تا30/11/1359

19 سید عبداله رضوی شهردار

30/11/59

تا30/3/1360

20 حسین ایرانی شهردار

30/3/60

تا5/2/1362

21 سید حسین میر محمد حسینی سرپرست شهرداری

5/2/62

تا4/3/1362

22 علی محمدی زاده شهردار

4/3/62

تا28/4/1363

23 سید اسماعیل هاشمی سرپرست شهرداری

28/4/63

تا19/7/1363

24 سید محمد علی حسینی شهردار

19/7/63

تا30/6/1364

25 علی کردگار شهردار

30/6/64

تا29/2/1365

26 علی نجفی شهردار

29/2/65

تا14/3/1367

27 حسین حسن زاده شهردار 14/3/67تا 4/4/1368
28 عبدالمجید عباسی شهردار

4/4/68

تا30/2/1372

29 حسن پورک شهردار

8/3/72

تا8/3/1374

30 کرم حیدری شهردار

8/3/74

تا17/3/1378

31 حیدر مزارعی سرپرست

17/3/78

تا5/5/1378

32 کاظم مرادی شهردار

5/5/78

تا25/7/1379

33 سید نورالدین امیری شهردار

25/7/79

تا4/6/1381

34 فرشاد فرزین شهردار

4/6/81

تا25/5/1382

35 فولاد همراهیان پور شهردار

25/5/82

تا25/3/1385

36 احمد شیخیانی شهردار

25/3/85

تا12/2/1386

37 عالی قاسمی سرپرست شهرداری

12/2/86

تا22/3/1386

38 عزیزاله خورشیدی شهردار

22/3/86

تا7/10/1387

39 کرامت اله طاهری شهردار

7/10/87

تا92/6/11

40 احمد شیخیانی شهردار

12/6/92

تاکنون

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید