تماس با شهرداری
روابط عمومی شهرداری
آدرس:
آدرس : خورموج، میدان مهدوی ، خیابان حامد، شهرداری خورموج
خورموج
دشتی
7541645594
ایران
تلفن:
07735322037 - 07735322427
نمابر:
137 - 10007726222037
ارسال ایمیل
اختیاری